Dobrá farma - dobré jídlo pro dobré lidi

Dobrá farma

O nás


Naším cílem je dodávat na trh kvalitní a ekologické potraviny, podporovat české zemědělství a prodej kvalitních a regionálních potravin.
Důležitou součástí je pro nás podpora šetrného zacházení s přírodními zdroji a celkový vztah k přírodě. Mezi další aktivity patří pořádání kulturních a společenských akcí.

Dobrá Farma Máslovice

Na Vartě 75
250 69 Máslovice

Historie
Dobrá farma hospodařím, již jako sedmá generace našeho rodu. Jan Rohan se zde usadil roku 1838, kdy si postavil chalupu na pozemku, koupeném od panství Chvatěruby barona Bedřicha Matyáše Riese Stallburga. Byl to domkář, kromě domku se zahrádkou neměl jiné pozemky a živil se jako pokrývač. Když byla po první světové válce prováděna pozemková reforma, při které byly panské dvory rozdělovány mezi bezzemky a chudé rolníky, získal manžel jeho vnučky aStanislav Štros v roce 1925 z této reformy 3 ha polí ve dvou dílech. Na nich hospodařili, pěstovali běžné polní plodiny a drželi dvě krávy. Po založení JZD v roce 1949 se všechna pole převedla do družstva. Družstevní obhospodařování trvalo i po transformaci družstva v roce 1992. Poté na části pozemcích začal hospodařit Vladimír Chalupný.

Současnost
V roce 2009 jsme požádali o navrácení zbytku pozemků o rozloze 6ha, jako základ budoucí farmy, zaměřenou na produkci zeleniny, pěstované podle zásad ekologického zemědělství. Současně hospodaříme na 8ha. Pěstujeme skoro veškerou sezóní zeleninu, která je v Čechách běžně pěstována. Máme nedostatek vláhy, ikdyž se farma nachází přímo nad Vltavou , ale jsme „na skále“ tak na zavlažování celé plochy nemáme dostatek vody. Tak z tohoto důvodu uzpůsobujeme skladbu plodin a zaměřujeme se na plodiny, které netrpí nedostatkem vláhy. Specializujeme se na produkci brambor, dýní, cuket a patizónů.
V živočišné výrobě chováme v menší míře slepice, ovce a králíky. Je v plánu v budoucnu farmu dále rozšiřovat a rozvíjet.